Vinter-forårs arrangementer 2017

28-Februar-2017

Vandretur ved Bøgestedrende

Vandretur ved Bøgestedrende d. 28/2 kl.13.00.
Turen er på ca. 8 km og er meget kuperet, så vi skal nok kunne holde varmen.
Tilmelding til Lisbeth senest d. 20/2 på mail: lussing@gmail.com eller tlf. 21961394

11-Marts-2017

Vandretur og generalforsamling

Kære medlemmer af Limfjordegnens Friluftslaug

Der indkaldes til den ordinære generalforsamling lørdag d. 11/3 hos Lisbeth og Kurt på Sommervej 2 i Nykøbing. Forud for generalforsamlingen er der mulighed for en lille gåtur som efterfølges af en let frokost inden generalforsamlingen starter kl. 12.00 på samme adresse.

Af hensyn til frokosten bedes du tilmelde dig til lussing@gmail.com inden d.5/3.

Kontingentet er i år et punkt, der er sat til diskussion på generalforsamlingen, derfor skal I vente med at indbetale kontingent for 2017 til efter generalforsamlingen.

Skulle du støde på friluftsinteresserede, som ikke er medlem af Friluftslauget hører vi meget gerne fra dem. Tilmelding kan ske på www.friluftslauget.dk eller på tlf. 21961394.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Så er ringen sluttet. Mandag den 30/1 fuldførte vi afslutningen på "Mors rundt" som påbegyndtes helt tilbage i 2009. Efter indtagelse af kaffe og rundstykker og morgensang i Sønder Dråby kirke gik vi 10 deltagere i tæt tåge til Jørsby. Dumpede ind hos Finn Nygård, hvor han fortalte om sit arbejde med plakatkunst. Den sidste del af turen gik langs stranden til Ejerslev havn, hvor vi indtog frokosten. se Turberetninger 2016

Referater

Fra Hjarbæk er der VM i sjægtesejlads i august. Her betragtes de gamle både den 11. oktober

Turberetninger 2016

Hjarbæk Fjord rundt på cykel, 11. oktober